Onderhoud

Wat voor onderhoud?

Het gaat hier op voorhand niet over groot onderhoud aan rompen of motoren. Ook niet over schilderwerk en dergelijke. Nee, het betreft hier juist het onderhoud waaraan vaak grote behoefte is, maar waar het aanbod in de markt vrij klein is. Ik denk dan aan elektrotechnisch onderhoud/reparatie/uitbreiding of werkzaamheden aan betimmering en dergelijke.
Elektriciën
Onderhoud
Better safe the sorry

Veiligheid is een groot goed !

Wat doet Ervaaren aan Onderhoud?

In de meeste gevallen betreffen het (onderhouds)werkzaamheden op elektrotechnisch gebied en/of betimmering van schepen en boten.
Op het gebied van nieuwbouw is er meer dan genoeg keuze in de markt, maar bij onderhoud en/of uitbreiding van bestaand materiaal haakt men vaak af. Op dit gebied is Ervaaren uw juiste man.

Solo of teamwork?

Normaliter werk ik alleen, maar in voorkomende gevallen kan het wenselijk zijn samen te werken met anderen. Ik leen dan eventueel kennis en kunde in bij collega’s. Dit alles met de bedoeling topkwaliteit te leveren.

Onze werkwijze?

Onderhoud en uitbreiding geschiedt over het algemeen tegen fixed pricing. Alle werkzaamheden worden dan vooraf besproken/doorgenomen en er wordt een prijs aan gehangen. In een offerte wordt dit gecommuniceerd naar u en na een eventueel fiat wordt gestart met de werkzaamheden conform de afgesproken planning.
Deze wijze van werken geeft duidelijkheid voor u en overzicht voor mij. De praktijk heeft geleerd dat dit een erg fijne manier van werken is.
Echter: bijvoorbeeld bij sommige storingen kent fixed pricing een te groot risico voor mij en wordt er gewerkt tegen een erg aantrekkelijk uurtarief.
Wat het ook wordt: ik hecht het grootste belang aan duidelijkheid vooraf.

Prijzen?

Na afloop van een gesprek wordt er in een overzichtelijke offerte alles aan u voorgelegd. Eventueel worden er diverse scenario’s in de offerte opgenomen, zodat er keuze is qua uitvoering en prijs. Alles is dan nog geheel vrijblijvend. Pas na een definitief fiat wordt er gestart met de werkzaamheden.