Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Ervaaren, gevestigd op Vreeburg 49, 4901 XD te Oosterhout NB. Nummer KvK: 20128853. Statutair gevestigd te Oosterhout.

Toegang tot en gebruik van de Ervaaren website is onderworpen aan de algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Ervaaren website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de Ervaaren website (www.ervaaren.nl) en alle andere websites van Ervaaren die door middel van links aan de Ervaaren website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de Ervaaren website stem je in met deze voorwaarden.

De Ervaaren website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Ervaaren en haar diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de informatie) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Ervaaren website bekende gegevens. Ervaaren kan echter niet instaan, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch kan Ervaaren instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel. Ervaaren kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dat de Ervaaren website en de voor de website gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Ervaaren behoudt zich het recht voor om de Ervaaren website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid

Ervaaren sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Ervaaren website of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van de Ervaaren website.

Links

De Ervaaren website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan Ervaaren evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectueel eigendom

Ervaaren en haar licentiegevers zijn eigenaar van de informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.