Bootverhuur met schipper

Wat wordt bedoeld met DoelgroepVaren?

Hier dient men te denken aan persoonlijk vervoer van mensen over water met een kleine boot inclusief schipper.
Het wordt hiermee bijvoorbeeld mogelijk dat een gezin waarvan iemand een beperking heeft toch een keertje met een boot het water op kan om lekker te varen.

Plezierboot
Sluis invaren
Sociaal bewogen

Persoonlijke aanpak !

Hoe zie ik DoelgroepVaren?

Het meest tot de verbeelding spreekt vaak een goed voorbeeld. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een gezin met een autistisch kind in hun midden. Normaliter is het voor dergelijke gezinnen een haast ondoenlijk idee om met een rondvaartboot te gaan varen. Er zijn dan immers veel meer mensen aan boord en het kind in kwestie trekt zich volledig terug of gaat juist “vreemd” gedrag vertonen. Als men met alleen het gezin aan boord is en het varen wordt gedaan door een schipper die alles zal doen om het het kind naar de zin te maken dan kan zo’n vaart voortreffelijk zijn voor echt het héle gezin. 
Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan mensen met een angst (of fobie) voor water en/of varen. Ik kan dan zorgen voor de meest perfecte omstandigheden om te werken aan verbetering. Ik moet hierbij wel stellen dat ik als schipper slechts vaar, ik ben dus geen therapeut of zo. Een toch wellicht geruststellende gedachte: ik heb wel grote affiniteit met mensen met dit soort klachten en kan me dus heel goed voor de geest halen wat zoiets inhoudt en wat het met je kan doen. Een vertrouwd persoon in de onmiddellijke nabijheid is dan een must om tot verbetering te komen.

Aantal personen?

Een bootje van 10 bij 3 meter heeft een beperkte ruimte, dat spreekt voor zich. Voor een gemiddeld gezin is er zeker voldoende ruimte. Mijn boot is zeker geen jacht, maar vergeleken met veel anderen wel eentje met veel binnenruimte en voldoende stahoogte. Dat is voor het DoelgroepVaren vaak wel erg belangrijk om te weten.

Mijn werkwijze?

Het DoelgroepVaren doe ik grotendeels uit ideële overwegingen. Dat zorgt niet alleen voor een betaalbare activiteit, maar zegt tevens iets over de drive waarmee ik dit soort vaarten tot een goed einde wil brengen. Ik wil mensen een mogelijkheid geven om echt in alle rust en onder gecontroleerde condities een rondvaart te maken.
Vooraf alles “dichtgetimmerd” afspreken is hierbij niet te doen. Edoch: afspreken wat het doel wordt dat we willen bereiken of dat het doel juist is alles “on the spot” af te spreken. Over dit soort dingen moeten we wél spreken vooraf. Ik kan dan ook inschatten dat ik de juiste man op de juiste plaats kan zijn in uw specifieke omstandigheid bij uw doorgaans bijzondere vraag.

De kosten?

Het DoelgroepVaren is voor mij een ideële bezigheid zoals reeds eerder gezegd. Ik werk hierbij met tarieven die slechts de kosten dekken. U dient hierbij te denken aan brandstofkosten, havengeld, verzekering en dergelijke. Voor mijzelf reken ik ook slechts de reis- en verblijfskosten.
Dergelijke diensten zijn doorgaans vrij kostbaar, maar op deze wijze hoop ik toch het een en ander mogelijk te maken voor mensen die er erg om verlegen zitten en die ik er erg gelukkig mee zou kunnen maken. 
Voor alle duidelijkheid: Het DoelgroepVaren is echt alleen maar bedoeld voor mensen met een zekere beperking waar ik (lees: Ervaaren) iets voor zou kunnen betekenen.