Yachtdelivery:

Wat verstaan we eronder? Wat zijn de kosten?
Wat is Yacht Delivery?
Met Yacht delivery wordt over het algemeen bedoeld het overvaren van een zeil- of motorjacht naar een door de klant gewenste bestemming. Het kan dan gaan over een bestemming wereldwijd. Veelal gaat het over vervoer door een (vakantie)bestemming van de klant. Het kan ook gaan om een klant die een boot heeft gekocht of verkocht en deze in een (jacht)haven naar keuze afgeleverd wil hebben. 
Wat doet Ervaaren aan Yacht Delevery?
Ervaaren houdt zich alleen bezig met het vervoer over Europese binnenwateren van uw motorboot. De regio is dus beperkt tot alle binnenwateren van Europa. Ervaaren vervoert ook geen boten over de weg en vaart alleen motorboten, geen zeilboten. Waarom deze beperkingen? Hiermee is Ervaaren het meest ervaren. U boot is in goede vertrouwde ervaren handen.
Mijn werkwijze?

De Yacht Delivery wordt vooraf met u doorgesproken, qua tijdspad en financiën. Ervaaren spreekt altijd een vast bedrag af waarvoor de dienst geleverd wordt. Het risico is dus voor Ervaaren voor wat betreft eventuele tegenslagen qua weersomstandigheden, stremmingen, wachttijden aan sluizen/bruggen. Deze manier van werken is voor u als klant erg duidelijk. De extra benodigde tijd komt voor rekening van Ervaaren. Wel is de boot natuurlijk wat later dan gepland op zijn bestemming waarschijnlijk. Dit ongemak is wél voor de klant. Hier wordt ook over gesproken en mee gerekend.
Het spreekt voor zich dat vooraf de staat van de boot wordt doorgenomen met u, zodat als gevolg hiervan geen oponthoud zal plaatsvinden. Uw en onze veiligheid staat hierbij voorop. Professionaliteit en transparantie zijn uiterst belangrijk voor Ervaaren.

Meevaren?
In de praktijk komt het vaak voor dat klanten een boot hebben gekocht maar (nog) niet beschikken over de nodige routine om de eigen boot op de plaats van bestemming te krijgen. Het is dan een goed plan om met mij mee te varen. Onderweg praat ik u bij over boot, vaarweg en wet- en regelgeving.
Wat gaat dat kosten?

Ervaaren maakt van Yacht Delivery een erg persoonlijke dienst. Alles is bespreekbaar, Ervaaren komt de klant zo veel als mogelijk tegemoet. qua wensen. Dit alles zorgt ook wel voor een persoonlijke prijs. In algemene zin kan ik zeggen dat Ervaaren marktconforme prijzen hanteert, vaak van het type time=money. Ervaaren levert tijd, zorgt voor eigen persoonsvervoer en reis- en verblijf. Kosten als havengeld, vaarrechten, brandstof en alle andere bootgerelateerde kosten zijn hierbij voor de klant. Maak u niet ongerust: alles zal vooraf erg duidelijk worden doorgesproken. Fixed pricing zorgt hierbij voor grote duidelijkheid